۱۳۹۸/۰۷/۱۹

  راهبردهای سیاست‌گذاری اتحادیه راهبردی-رسانه‌ای جهان اسلام به عنوان یک برون‌رفت از وضع موجود و چالش‌های پیش‌روی آن

  شرایط پیچیده و مشکلات فراوان جهان اسلام که در آن قرار داریم، بیش از هر زمان دیگری ما را به…
  ۱۳۹۸/۰۷/۰۵

  مخاطبشناسی یک اصل راهبردی برای جذب مخاطب و اثرگذاری بر او

  مخاطب هدف هر کوشش رسانه‌ای است و باید نخست ترغیب و سپس قانع شود که رسانه در خصوص علاقه و…
  ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

  گونه‌شناسی رسانه ، نقطه شروع تمایزی استاندارد بین نوآوری رسانه‌ای و فرآیند تولید آن (بخش دوم)

  در ادامه گزارش قبل طی مروری که بر ادبیات و تعاریف نوآوری رسانه‌ای داشتیم، احتمالا این پرسش در ذهن ایجاد…
  بستن