1 روز پیش

  رشد تماشای موبایلی، همراه با آخرین روند‌های صنعت

  تا کنون به اتفاقات و جریانات رسانه ای در سال ۲۰۱۶ توجه نموده اید؟! سالی که در آن رابطه مصرف…
  6 روز پیش

  گروه‌های کاربری جدید در روند‌های صنعت رسانه و محتوا

  جوانی ۲۶ساله از آمریکا، در یکی از پیام های خود نوشته بود که: دوستان من در همین لحظه ویدئوهایی در…
  2 هفته پیش

  نقش نوآوری در کسب وکارهای ویدئومحور چیست؟

  پیشتر و در مقاله ای تحت عنوان«تقابل میان کسب و کارهای سنتی و جدیدِ ویدئو محور» به نقش و اهمیت…
  بستن